KRITISER, IKKE HAT

  • Skrevet 26.05.2016
  • Klokken 21:01


Den siste tiden har det vært en del hat mot meg i noen kommentarfelt, både på vegger og i lukkede grupper på Facebook. Mye er bare hat-ytringer, annet er legitim kritikk jeg selvfølgelig tar imot (men som kanskje kunne vært gjort mer saklig og mindre aggressivt).

Kritikken og hatet har vært rettet mot min deltakelse i et VG-prosjekt for over et år siden, og kronikken jeg skrev i mars i år.

I 2015 var jeg med i et VG-prosjekt ("Nettkrigerne"). De ville ha meg med i VG-prosjektet på bakgrunn av at jeg var aktiv i kommentarfeltet hos VG i 2012, og hadde et par toppkommentarer. Jeg var hovedsaklig med for å fremme engasjementet mitt for kvinnerettigheter. Der ble jeg bedt om å lese opp et par kommentarer, hvor jeg i den ene kommentaren fra 2012 hadde beskrevet Det Muslimske Brorskapets handlinger som "terroriserende". På bakgrunn av dette prøver folk å beskylde meg for sekterisk propaganda og svartmaling av muslimer.

La meg gjøre dette klart: alt av sekterisme og islamhat tar jeg avstand fra - å beskylde meg for slikt er fordomsfullt og unødvendig gjort. Man kan såklart diskutere hvorvidt Det Muslimske Brorskapets handlinger faller inn under terrorisme-begrepet, men jeg tar avstand fra slikt idag. Som debattant har man meninger og uttrykker disse. Man sier mye forskjellig og treffer ikke alltid riktig, spesielt når man er helt fersk. Men meninger endres og utvikles. Det er bare dumt at folk vil henge meg ut for noen år gamle uttalelser og beskylde meg for noe jeg ikke kjenner meg igjen i.

Mitt engasjement har alltid vært basert på rettferdighet, og verdier som toleranse, likeverd og menneskerettigheter er viktige for meg.

Det er uretten jeg ønsker å bekjempe.

I tillegg til dette har jeg fått kritikk for en uttalelse i kronikken min om mangelen på handlingskraft blant muslimer. Selve budskapet med kronikken min var at vi muslimer ikke lenger kan stå på sidelinjen, men at vi aktivt skal slå hardt ned på folk i våre miljøer med ekstreme holdninger. På bakgrunn av denne ble jeg invitert til NRK Debatt, hvor jeg direkte sa at moskeene må avsette imamer med ekle holdninger.

Folk har imidlertid reagert på den ene uttalelsen i kronikken min i om "imamer som oppfordrer til krig".

Jeg må helt ærlig innrømme at jeg ikke har noe grunnlag for å påstå dette om norske imamer idag. Jeg har hverken tall eller statistikk på det. 

Poenget mitt var likevel at vi har såkalte "lærde" eller andre personer med slike holdninger.

Ekstremismen starter ikke nødvendigvis med ekstremister som oppmuntrer til krig, men med kvalme holdninger i hverdagen som legitimerer hat. Vi har kanskje ikke imamer som oppfordrer til krig i Norge (selv om vi hadde en litt sketchy hendelse for noen år siden), og i Skandinavia generelt vet vi at vi har et par, men vi har definitivt imamer i landet med andre ekstreme holdninger.

Vi skal ikke se bort ifra at imamer med råtne holdninger kan ha en viss påvirkningskraft på noen av sine medlemmer i moskeene. Å tillate slike imamer i moskeene, er å stille passive til ekstreme holdninger i våre tilbedelses-hus - og det har man ikke plass til i islam. Vi har minst ett eksempel på en slik imam (jeg regner med at folk skjønner hvem jeg sikter til her), og en imam med råtne holdninger er en for mye.

Jeg har ingen intensjoner om å "splitte" og "spre islamofobi og propaganda", for det er jo nettopp fellesskap jeg er så opptatt av. Gjennom mitt engasjement har jeg kun ønske om å belyse uretten som skjer, ikke bare uretten som skjer i religions navn - men den som skjer i samfunnet generelt. Det er "oss mot dem"-mentaliteten jeg kritiserer, og det ser man om man om man hadde skjønt budskapet mitt.

Jeg forstår dem som har kommet til meg med genuin og ærlig kritikk. Slik kritikk er bare bra - jeg lærer av den. Jeg bedriver tross alt selv kritikk, og da må jeg tåle kritiske tilbakemeldinger. Det jeg derimot ikke kan akseptere er fordom og hat - uansett hvor den kommer fra. 

Takk til alle som støtter meg og alle som kommer med kritiske tilbakemeldinger. 

Haterne forblir irrelevante. 
 

 


kommentarer: 0
Legg igjen en kommentar

Sofia Nesrine Srour

21 år gammel norsk-libaneser. Muslim og feminist. Studerer rettsvitenskap ved UiO. Debatterer en del, og tenker (altfor) mye.
hits